KLAR app

- et verktøy for bedre tilpasset opplæring i norsk fagspråk

KLAR app

KLAR app er en enkel, oversiktlig og intuitive læringsressurs som er tilpasset fremtidens skole og arbeidsliv. Med KLAR app har vi gjort det som er komplisert enkelt, og læring kan skje hvor som helst og når som helst.

Innholdet er valgt ut på bakgrunn av faglige vurderinger og kompetanse i hvordan språk læres og hvilke språkkrav som gjelder. Vi har utviklet innholdet i samarbeid med flere bedrifter og fagfolk som vet hva som kreves i jobben. KLAR app gir en kvalitetssikret oversikt over hva en må kunne av fagspråk for å kunne gjøre jobben på en forsvarlig og god måte.

Fokus på fagspråk

KLAR app inneholder de grunnleggende ord og uttrykkene du trenger i skole og arbeidsliv.

Morsmålsstøtte

KLAR app tilbyr morsmålsstøtte på foreløpig åtte morsmål: engelsk, polsk, litauisk, somali, tigrinja, arabisk, ukrainsk og russisk.

Lydstøtte på norsk

KLAR app har lydsstøtte på norsk slik at du får støtte til forståelse i lydopplesning og du kan øve på uttale.

Legg til egne ord

KLAR app gir deg mulighet til å legge til egne ord og bygge din egen praksisordbok. Du får en strategi for å fortsette læringen på egen hånd.

Spill og drill

KLAR app har en enkel spillfunksjon hvor du enkelt kan øve på ord du må lære deg. Det gjør innlæringen gøy.

Øvelse gjør mester

KLAR app har en funksjon som gjør at du kan merke ord du ikke kan, og på den måten kan du lage egne oversikter over hva du må øve på.

Våre kunder velger KLAR-app

Arne Fagerland
Avdelingsleder NAV Karmøy

En egen app i opplæringen vil være et viktig steg for å være mer fremtidsrettet i måten å tenke opplæring for deltakere i introduksjonsprogrammet.

Justyna Kurzawa
Prosjektleder i Briga

KLAR-app skaper mye variasjon på Kompetansepluss kursene vi leverer til bedrifter. Appen har fått meget gode tilbakemeldinger både fra deltakere og instruktører, den er brukervennlig og veldig visuell. Morsmålsstøtte gjør at våre deltakere fra ulike bransjer har lært arbeidsrelaterte ord og uttrykk på en veldig effektiv måte.

Ellen Seljestokken
Andrespråkslærer

Den viktigste grunnen til å kjøpe KLAR-produkter, er fordi læremidlene er intuitive og nivådifferensiert, og dette trenger de minoritetsspråklige elevene.

Personene bak KLAR kompetanse

KLAR kom til verden høsten 2018 og ble startet av Hilde Vikse og Rhonda Nes Lothe. KLAR- serien er et konsept med tre ulike læringsressurser. KLAR-serien gir brukerne tilpasset opplæring som er kontinuerlig, oversiktlig og kvalitetssikret. Arbeidet med fagspråket kan foregå hvor som helst og når som helst, både hjemme, på skolen, i praksis og på jobb. Produktene vi har utviklet er: KLAR bildeordbok, KLAR app og KLAR språkboks.