KLAR app

- bidrar til å gjøre yrkesfagspråket enklere og mer tilgjengelig for flerspråklige individer som støtte i deres utdanningsløp og arbeidsliv.

KLAR app bygger bro mellom opplæring og arbeidsliv.

Hva er KLAR app?

KLAR app er en digital språkstøtte som skal gi brukerne en innføring i fagspråket de trenger under opplæring, i praksis og/eller i arbeid. Målet er at brukerne skal ha tilgang til en fleksibel språkstøtte som de kan bruke både under opplæring, hjemme, i praksis og arbeidsliv.

KLAR app er en digital språkstøtte som bidrar til å gjøre yrkesfagspråket enklere og mer tilgjengelig for elever, lærlinger og flerspråklige voksne.

Hva er KLAR ressursbank?

KLAR ressursbank er en samling nettressurser for undervisning og læring av norsk fagspråk. Du finner fiks ferdige undervisningsopplegg som som er yrkesretta og tilpasset ulike faglige nivå. Oppgavene kan brukes både for å tilpasse og variere undervisningen.

KLAR app og KLAR ressursbank bidrar til å legge til rette for en mer tilpasset, inkluderende og faglig spisset undervisning innen yrkesfaglige utdanningsprogram.

KLAR kompetanse

– En ledende leverandør av fleksible og yrkesretta læringsverktøy

Gründere Hilde Vikse og Rhonda Nes Lothe har med deres bakgrunn fra yrkesfaglig videregående skole etablert KLAR kompetanse med en klar visjon: Å tilby innovative og effektive læringsressurser som støtter både elever og lærere.

Vår portefølje inkluderer KLAR app, KLAR ressursbank og KLAR start – skapt for å imøtekomme de unike behovene til yrkesfaglig opplæring. Våre produkter er utviklet med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukervennlighet, og er designet for å styrke læringsprosessen uansett hvor den finner sted.

Bli med oss på reisen mot en mer engasjerende og effektiv læringserfaring med KLAR kompetanse.

Våre kunder velger KLAR-app

Arne Fagerland
Avdelingsleder NAV Karmøy

En egen app i opplæringen vil være et viktig steg for å være mer fremtidsrettet i måten å tenke opplæring for deltakere i introduksjonsprogrammet.

Justyna Kurzawa
Prosjektleder i Briga

KLAR app skaper mye variasjon på Kompetansepluss-kursene vi leverer til bedrifter. Appen har fått meget gode tilbakemeldinger både fra deltakere og instruktører, den er brukervennlig og veldig visuell. Morsmålsstøtte gjør at våre deltakere fra ulike bransjer har lært arbeidsrelaterte ord og uttrykk på en veldig effektiv måte.

Ellen Seljestokken
Andrespråkslærer

Den viktigste grunnen til å kjøpe KLAR app, er fordi læremidlene er intuitive og nivådifferensiert, og dette trenger de flerspråklige elevene.