Kjøps- og brukervilkår

1. Firma

www.klarkompetanse.no drives og eies av KLAR kompetanse AS, organisasjonsnummer 922 068 488. Informasjon og bilder på nettstedet er eid av selskapet og kan ikke kopieres uten tillatelse. Ønsker du å bruke informasjon og/eller bilder, ta kontakt på post@klarkompetanse.no først.  Brudd på opphavsrett og kopirett vil etterfaktureres til 3x gjeldende rate, både når det gjelder materiell og nettstedets innhold for øvrig.

1.1 Priser

Hvert produkt inkluderer mva. i norske kroner hvis ikke annet står eksplisitt skrevet. I handlekurven ser du totalprisen, inkludert alle avgifter som moms, frakt, eventuelle gebyr og betaling. KLAR kompetanse AS tar forbehold om eventuelle feil, og forbeholder seg retten til å kansellere og/eller refundere bestillinger.

2. Abonnementsløsninger

KLAR kompetanse tilbyr årsbaserte abonnement. Dette kan avsluttes når som helst fra brukerens egen side. Abonnementskjøp og fornyelse av abonnement refunderes ikke. Alle abonnement løper til de sies opp skriftlig via e-post til post@klarkompetanse.no.

2.1 Årsbaserte abonnement

Årsbaserte abonnement gir et spesifisert antall brukere fri tilgang til alle ressurser på hele KLAR ressursbank, så lenge brukeren har et aktivt abonnement. Når abonnementet opphører vil kun eventuelt tidligere ordinære produktkjøp ligge på brukerens nedlastinger. Man vil ikke ha tilgang til oppdateringer, tillegg og nye produkter.

Abonnementet fornyes på samme dato når ett år har passert, så hvis abonnementet ble inngått 2.august fornyes det ett år senere på 2.august. Alle abonnement løper til de sies opp skriftlig via e-post til post@klarkompetanse.no.

2.3 Skolelisenser til en eller flere brukere

Når en skole kjøper Skolelisens BASIS eller PREMIUM har man tilgang til KLAR ressursbank via skolens bruker, så lenge skolen har et aktivt abonnement. Når abonnementet opphører vil kun eventuelt tidligere ordinære produktkjøp ligge på brukerens nedlastinger. Man vil ikke ha tilgang til oppdateringer, tillegg og nye produkter.

Abonnementet fornyes på samme dato når ett år har passert, så hvis abonnementet ble inngått 2.august fornyes det ett år senere på 2.august. Alle abonnement løper til de sies opp skriftlig via e-post til post@klarkompetanse.no.

2.5 Prisregulering av abonnement

KLAR kompetanse AS tar forbehold om å kunne foreta prisjusteringer og/eller indeksreguleringer i fremtiden. Dette gjelder også for fylke- og skoleløsninger. I så tilfelle vil man motta varsel på forhånd.

3. Betaling

Betaling skjer ved den valgte betalingsløsningen i kassen. Klarkompetanse.no tilbyr betaling via kort og vipps og faktura (gebyr tilkommer). Kortbetaling aksepterer kort fra Visa, MasterCard og Maestro. Fakturering av kredittkortet ditt blir gjort direkte. Betaling med VIPPS gjort gjennom mobilnummer og mobil-app. Faktura er primært et alternativ for skolebrukere, men er også tilgjengelig for personlige brukere.

3.1 Faktura

Faktura utstedes automatisk ved bestilling og sendes ut på e-post i PDF-format. Det er 14 dagers betalingsfrist, og etter det vil bestillingen bli kansellert (varsel gis). Klarkompetanse.no aktiverer ikke digitalt materiell, og sender ikke ut trykket materiell, før betaling er mottatt. Det er mulig å få EHF-faktura, anmerk dette i kommentarfeltet på bestillingen og oppgi organisasjonsnummer samt eventuelt referansenummer eller lignende.

4. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

5. Mangel ved varen, kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

5.1 Mangel på vare

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den er oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

5.2 Retting eller omlevering

Kjøperen kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

5.3 Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også når mangelen ikke er uvesentlig.

6. Angrerett

Når det gjelder angrerett på digitalt materiell er denne svært begrenset. Klarkompetanse.no tilbyr i utgangspunktet ikke noen angrerett på digitale produkter nettopp på grunn av materiellets digitale natur. Angrerettloven skiller mellom digitalt innhold som leveres på fysisk medium og ikke. Alle klarkompetanse.no sine digitale produkter leveres på ikke-fysisk medium (man laster ned selv). Klarkompetanse.no tilbyr ikke angrerett på digitale produkter.

Ved å godkjenne kjøps- og brukervilkårene ifbm. kjøp på nettsiden godkjenner kunder dette. Ifølge Forbrukerrådet bortfaller angreretten på digitale produkter ved påbegynt nedlasting og strømming av digitale tjenester, også selv om dette ikke fullføres i sin helhet. Forbrukerrådet slår fast at egen feilbestilling ikke gir en kjøper rett til å gå fra det digitale kjøpet. Hvis man har foretatt et kjøp og ikke lastet ned produktet er vi fleksible, men når et produkt er lastet ned er dette etter loven levert.

6.1 Immaterielle rettigheter

Med Immaterielle Rettigheter forstås i disse Kjøps- og brukervilkårene: Alle rettigheter til tekniske løsninger, metoder, prosesser og prosedyrer enten disse er patentert, kan patenteres eller ikke. Videre omfatter dette alle opphavsrettigheter og rettigheter til varemerker, design, databaser, kildekode, kretsmønstre, tegninger, spesifikasjoner, prototyper, forretningshemmeligheter og lignende.

Disse Kjøps- og brukervilkårene gir Kunden en ikke-eksklusiv, tidsbegrenset (som definert av Kundens abonnement(er)) bruksrett til Applikasjonen. Kunden erverver ved denne Avtalen ingen Immaterielle Rettigheter, herunder, men ikke begrenset til, slike rettigheter som knytter seg til Applikasjonen, programvare, filmer, dokumentasjon, varemerker eller noe annet. Kunden har ingen rett til å forandre, kopiere, dekompilere, lisensiere ut, videreselge eller på annen måte råde over Applikasjonen eller Immaterielle Rettigheter som eies Klar Kompetanse eller Klar Kompetanses leverandører, med mindre noe annet skriftlig er avtalt med Klar Kompetanse. Kunden skal ikke ut over det som følger av ufravikelig lovgivning foreta noen form for omvendt utvikling (reverse engineering) av Applikasjonen, jf. Åndsverkloven § 42.

6.2 Ansvarsbegrensning

KLAR kompetanse er ikke ansvarlig for tap/skade som følge av feil eller uautorisert bruk av Applikasjonen, eller som følge av andre forhold som kan tilskrives Kunden, brukerne eller deres arbeidsgiver. Med unntak for grov uaktsomhet blant Klar Kompetanses ledende personell, skal KLAR kompetanses maksimale erstatningsansvar per kalenderår være oppad begrenset til et beløp tilsvarende avtalt vederlag i kalenderåret, eksklusive merverdiavgift. Kunden kan under ingen omstendighet kreve erstatning for indirekte tap. Indirekte tap inkluderer, men er ikke begrenset til tap av fortjeneste, omsetning, forventede besparelser, goodwill, tap av eller skade på data, tap forårsaket av avbrudd i produksjon, samt krav fra tredjeparter (utenom krav fra tredjeparter grunnet krenkelse av tredjepartens immaterielle rettigheter).

7. Personvern, sikkerhet og personopplysninger

I forbindelse med bestillingen eller opprettelse av bruker, godtar du at KLAR kompetanse AS kan lagre og bruke informasjonen din i kommunikasjonen og kundeforholdet med deg. KLAR kompetanse AS vil ikke avsløre din personlige informasjon til tredjepart. Vi forbeholder oss retten til å bruke e-post for å sende markedsføring og nyhetsbrev.

8. Kontakt & Support

Kontakt og support vil du finne https://klarkompetanse.no/oss/ eller send en e-post til post@klarkompetanse.no.

9. Cookies

En cookie er en tekstfil som sendes fra et nettsted til datamaskinen der den er lagret enten i minnet (session cookies) eller som en tekstfil (tekstbaserte informasjonskapsler). Cookies brukes til å lagre slike Logg inn eller handlekurven mens du surfer rundt på ulike nettsteder. Hvis nettleseren din er satt til å ikke akseptere cookies, vil du ikke være i stand til å gjøre noen ordre på nettstedet vårt. Du kan enkelt endre dette i innstillingene til nettleseren din. Vær oppmerksom på at vi ikke bruker cookies for å lagre personlig informasjon om deg.

10. Force majeure

Klarkompetanse.no tar forbehold om force majeure, slik som krig, omfattende arbeidskonflikt, blokade, brann, miljøkatastrofe, alvorlig infeksjon, sykdom eller annen hendelse utenfor partens kontroll, og som hindrer bedriften fra å oppfylle sine forpliktelser. KLAR kompetanse AS er en liten bedrift, og er i så måte sårbar for uforutsette og personlige hendelser. Vi forplikter oss likevel til å ha en god kommunikasjon i tilfeller der dette er mulig.

11. Tvister og lover

Norsk lov skal gjelde for alle kjøp gjort under disse vilkårene. Tvister om kjøp under disse vilkår skal utelukkende behandles av en Norsk domstol.