KLAR kontakt

Hver skole velger en KLAR kontakt. Kontaktpersonen har hovedansvaret for å bistå med implementering av KLAR app ved skolene, samt dele informasjon om KLAR app og KLAR ressursbank i skolens digitale felleskanal.

KLAR kontakter kvalitetssikrer oppstarten og implementeringen av KLAR app på skolen sin.

Hva gjør KLAR kontakten?

 • Hjelper lærere og elever å bli trygge på bruken av KLAR app.
 • Legger ut informasjon om KLAR app og KLAR ressursbank i skolens digitale felleskanal.
 • Mottar jevnlige e-poster fra KLAR kompetanse om nyheter i app og ressursbank.
 • Deltar på fire årlige digitale samlinger for alle KLAR kontaktene i fylket.
 • Får mulighet til å være med på årlig fagdag i november.
 • Gjennomfører en valgfri spørreundersøkelse om evaluering av rollen som KLAR kontakt.

Sjekkliste for KLAR kontakter

 • Laste ned KLAR app og teste funksjonene. Her er en video som viser funksjonene.
 • Logge seg inn i KLAR ressursbank og vurdere hvilket innhold som er aktuelt for sin skole.
 • Legge ut informasjon om KLAR app og KLAR ressursbank i skolens digitale felleskanal. F.eks. brukernavn og passord til KLAR ressursbank.
 • Dele konkrete pdf’er fra KLAR ressursbank med lærere for å vise hva som finnes.
 • Ta kontakt med oss i KLAR kompetanse dersom du lurer på noe.