Lærling

KLAR app er en fleksibel digital språkstøtte som skal støtte lærekandidater, lærlinger, praksiskandidater, flyktninger og  flerspråklige voksne og ansatte, med å legge til rette for en mer tilpassa, inkluderende og yrkesretta opplæring.

KLAR app og KLAR ressursbank skal bidra til å bygge bro mellom opplæring og arbeidsliv.

KLAR bedrift passer for:

  • Lærlinger – opplæringskontor og lærebedrifter
  • Voksenopplæring
  • NAV
  • Flyktningstjenesten
  • Bedrifter med flerspråklige ansatte

Med KLAR app kan man jobbe hvor som helst og når som helst, og på den måten lære yrkesfagspråket som kreves på jobb.

Hvorfor skal du velge KLAR app?

  1. Fleksibel digital yrkesretta språkstøtte
  2. Du kan lære hvor som helst og når som helst
  3. Samarbeidsverktøy
  4. Bygg din egen fagordbok ved å legge til egne ord
  5. Lydstøtte, bildestøtte og morsmålsstøtte

Priser KLAR bedrift

Våre kunder velger KLAR app

Mats T. Hovland
Avdelingsleder
Haugaland vgs

KLAR app er et nyttig verktøy for ALLE elever!

Hilde Steen
Opplæringsansvarlig
OK Gruppen

Det kan være livsavgjørende å komme gjennom yrkesutdanningen, og fagspråket er en barriere som gjør at mange ikke kommer gjennom. Mange har den nødvendige kunnskapen, men klarer ikke å anvende språket. 

Formann
Aibel verft

Kommunikasjonen med de polske og rumenske arbeiderne våre var så dårlig at jeg måtte lage en ordliste ved hjelp av Google translate.