HMS - Ergonomi på arbeidsplassen

.Denne oppgaven hører til kapittelet "HMS" i KLAR Renholdsoperatør.

Oppgavene er lagt opp slik at man kan jobbe med disse individuelt, men det er selvfølgelig mulig å jobbe sammen om oppgavene.

Eller logge inn for å kunne laste ned dette produktet hvis du har et aktivt abonnement.