HMS - Miljø og bærekraft på arbeidsplassen

25 kr

Denne oppgaven hører til kapittelet "HMS" i KLAR Renholdsoperatør.

Oppgavene er lagt opp slik at man kan jobbe med disse individuelt, men det er selvfølgelig mulig å jobbe sammen om oppgavene.

Vipps

Eller logge inn for å kunne laste ned dette produktet hvis du har et aktivt abonnement.