KLAR SKOLE

KLAR-serien lærer deg fagspråket du trenger på en enkel, oversiktlig og innovativ måte.

KLAR-serien lærer deg fagspråket du trenger for å forstå hva folk sier, hvordan du gjør deg forstått og hvordan du klarer å gjennomføre arbeidsoppgaver i praksis og på skolen.

Ordbøker og app gir en innføring i ord og uttrykk og gjør deg klar for skolearbeid og praksis innen fem yrkesfag. KLAR fører fagspråket inn i norskopplæringen og passer også godt for voksne innvandrere som skal i arbeids-praksis eller forberede seg til en yrkesfaglig utdanning.

KLAR-serien er tilgjengelige i fem ulike utdanningsprogram: helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk, teknologi- og industrifag, restaurant- og matfag og salg, service og reiseliv.

KLAR app

KLAR app er en enkel, oversiktlig og intuitive læringsressurs som er tilpasset fremtidens skole og arbeidsliv. Med KLAR app har vi gjort det som er komplisert enkelt, og læring kan skje hvor som helst og når som helst.

Innholdet er valgt ut på bakgrunn av faglige vurderinger og kompetanse i hvordan språk læres og hvilke språkkrav som gjelder. Vi har utviklet innholdet i samarbeid med flere bedrifter og fagfolk som vet hva som kreves i jobben. KLAR app gir en kvalitetssikret oversikt over hva en må kunne av fagspråk for å kunne gjøre jobben på en forsvarlig og god måte.

Fokus på fagspråk

KLAR app inneholder de grunnleggende ord og uttrykkene du trenger i skole og arbeidsliv.

Morsmålsstøtte

KLAR app tilbyr morsmålsstøtte på foreløpig seks morsmål: engelsk, polsk, litauisk, somali, tigrinja og arabisk.

Lydstøtte på norsk

KLAR app har lydsstøtte på norsk slik at du får støtte til forståelse i lydopplesning og du kan øve på uttale.

KLAR app er tilgjengelig
med feideinnlogging.

Legg til egne ord

KLAR app gir deg mulighet til å legge til egne ord og bygge din egen praksisordbok. Du får en strategi for å fortsette læringen på egen hånd.

Spill og drill

KLAR app har en enkel spillfunksjon hvor du enkelt kan øve på ord du må lære deg. Det gjør innlæringen gøy.

Øvelse gjør mester

KLAR app har en funksjon som gjør at du kan merke ord du ikke kan, og på den måten kan du lage egne oversikter over hva du må øve på.

Morsmålsstøtte

Tilgjengelig på 8 ulike morsmål.

KLAR app tilbyr tilpasset opplæring i norsk fagspråk for elever på yrkesfag. Målet med KLAR app er at flere elever skal fullføre og bestå yrkesfag.  

Appen har læringsstøtte i form av bilder, opplesning, samt morsmålstøtte på foreløpig åtte morsmål: engelsk, polsk, litauisk, somali, tigrinja, arabisk, russisk og ukrainsk.  

Vi har fått støtte fra Utdanningsdirektoratet til å utvikle KLAR app, samt øke antall morsmål i appen. Vi tilbyr den russiske og ukrainske språkversjonen av appen gratis i tre år.

Våre kunder velger KLAR-app

Arne Fagerland
Avdelingsleder NAV Karmøy

En egen app i opplæringen vil være et viktig steg for å være mer fremtidsrettet i måten å tenke opplæring for deltakere i introduksjonsprogrammet.

Justyna Kurzawa
Prosjektleder i Briga

KLAR-app skaper mye variasjon på Kompetansepluss kursene vi leverer til bedrifter. Appen har fått meget gode tilbakemeldinger både fra deltakere og instruktører, den er brukervennlig og veldig visuell. Morsmålsstøtte gjør at våre deltakere fra ulike bransjer har lært arbeidsrelaterte ord og uttrykk på en veldig effektiv måte.

Ellen Seljestokken
Andrespråkslærer

Den viktigste grunnen til å kjøpe KLAR-produkter, er fordi læremidlene er intuitive og nivådifferensiert, og dette trenger de minoritetsspråklige elevene.

KLAR praksisordbok

Tilgjengelig på fem ulike utdanningsprogram

I KLAR praksisordbøkene blir rundt 200 ord og uttrykk oversiktlig presentert sammen med et bilde og en kort forklaring. Dette inkluderer sentrale områder innen programfagsområdet, HMS, yrker og hva det vil si å være en arbeidstaker. Det er mulig å gjøre egne notater og refleksjoner i hvert kapittel. Bakerst i boka finnes det en appendiks med alle ordene oversatt til engelsk. På baksiden av omslaget er det en QR-kode som fører til KLAR app.

KLAR språkboks

Tilrettelagte undervisningsopplegg på boks

I fagfornyelsen skal elevene lære å mestre ulike sjangre de vil møte i yrkeslivet. KLAR-serien tilbyr en språkboks som inneholder mange aktivitetskort med tilrettelagte undervisningsopplegg. Kortene tar utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene, samtidig som de vektlegger tverrfaglig jobbing med yrkesfagene. Hvert kort gir mulighet for individuelt arbeid eller samarbeid med andre.

Ønsker du KLAR app?