KLAR app

KLAR app er et innovativt digitalt verktøy som tilbyr en fleksibel yrkesretta språkstøtte. KLAR app kan brukes når som helst og hvor som helst.

KLAR app

– Fleksibel digital språkstøtte

KLAR app passer for elever, lærlinger, flyktninger og flerspråklige voksne som trenger støtte for å lære seg yrkesfagspråket, enten under yrkesfaglig opplæring, i praksis eller ute i arbeidslivet.

Utdanningsprogram

  • Helse- og oppvekstfag
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Teknologi- og industrifag
  • Restaurant- og matfag
  • Salg, service og reiseliv
  • Elektro og datateknologi
  • Maritime fag
  • Renholdsoperatør
  • Helsefagarbeider

Flere er under utvikling og vil bli implementert i appen i løpet av 2024.

Læringsstøtte

Appen tilbyr bildestøtte, lydstøtte og morsmålstøtte på foreløpig ni morsmål: engelsk, polsk, litauisk, somali, tigrinja, arabisk, russisk, ukrainsk og thai. 

Målet med KLAR app er at den skal bidra til at flere fullfører yrkesfaglig opplæring og får seg jobb.  

Våre kunder velger KLAR-app

Arne Fagerland
Avdelingsleder NAV Karmøy

En egen app i opplæringen vil være et viktig steg for å være mer fremtidsrettet i måten å tenke opplæring for deltakere i introduksjonsprogrammet.

Justyna Kurzawa
Prosjektleder i Briga

KLAR app skaper mye variasjon på Kompetansepluss-kursene vi leverer til bedrifter. Appen har fått meget gode tilbakemeldinger både fra deltakere og instruktører, den er brukervennlig og veldig visuell. Morsmålsstøtte gjør at våre deltakere fra ulike bransjer har lært arbeidsrelaterte ord og uttrykk på en veldig effektiv måte.

Ellen Seljestokken
Andrespråkslærer

Den viktigste grunnen til å kjøpe KLAR app, er fordi læremidlene er intuitive og nivådifferensiert, og dette trenger de flerspråklige elevene.

Ønsker du teste ut KLAR app?