KLAR START

KLAR start gir deg oversikt og innsikt i utdanning og arbeidsliv, kompetanser, regler og normer i Norge.

KLAR Start gir opplæring i viktige emner i introduksjonsprogrammet. Målgruppen er deltakere med liten eller ingen utdanning hvor applikasjonen vil legge til rette for bedre undervisning og læring.

KLAR Start gjør det mulig for deltakerne å utforske språk og innhold over tid, alene og sammen med andre. Appen er lett å ta i bruk, gjør flerspråklighet til en ressurs i norsklæringen og gjør opplæring og informasjons-formidling til flyktninger mer tilgjengelig.

KLAR Start skaper en «bro» mellom introduksjons-programmet, opplæring i yrkesfag og arbeid ute i bedriftene. Ved å bruke app i opplæringen tar en et viktig steg for å være mer fremtidsrettet i måten å tenke opplæring for deltakere i introduksjonsprogrammet.

KLAR app

KLAR app er en enkel, oversiktlig og intuitive læringsressurs som er tilpasset fremtidens skole og arbeidsliv. Med KLAR app har vi gjort det som er komplisert enkelt, og læring kan skje hvor som helst og når som helst.

Innholdet er valgt ut på bakgrunn av faglige vurderinger og kompetanse i hvordan språk læres og hvilke språkkrav som gjelder. Vi har utviklet innholdet i samarbeid med flere bedrifter og fagfolk som vet hva som kreves i jobben. KLAR app gir en kvalitetssikret oversikt over hva en må kunne av fagspråk for å kunne gjøre jobben på en forsvarlig og god måte.

Fokus på fagspråk

KLAR app inneholder de grunnleggende ord og uttrykkene du trenger i skole og arbeidsliv.

Morsmålsstøtte

KLAR app tilbyr morsmålsstøtte på foreløpig seks morsmål: engelsk, polsk, litauisk, somali, tigrinja og arabisk.

Lydstøtte på norsk

KLAR app har lydsstøtte på norsk slik at du får støtte til forståelse i lydopplesning og du kan øve på uttale.

KLAR app er tilgjengelig
med feideinnlogging.

Legg til egne ord

KLAR app gir deg mulighet til å legge til egne ord og bygge din egen praksisordbok. Du får en strategi for å fortsette læringen på egen hånd.

Spill og drill

KLAR app har en enkel spillfunksjon hvor du enkelt kan øve på ord du må lære deg. Det gjør innlæringen gøy.

Øvelse gjør mester

KLAR app har en funksjon som gjør at du kan merke ord du ikke kan, og på den måten kan du lage egne oversikter over hva du må øve på.

Våre kunder velger KLAR-app

Arne Fagerland
Avdelingsleder NAV Karmøy

En egen app i opplæringen vil være et viktig steg for å være mer fremtidsrettet i måten å tenke opplæring for deltakere i introduksjonsprogrammet.

Justyna Kurzawa
Prosjektleder i Briga

KLAR app skaper mye variasjon på Kompetansepluss-kursene vi leverer til bedrifter. Appen har fått meget gode tilbakemeldinger både fra deltakere og instruktører, den er brukervennlig og veldig visuell. Morsmålsstøtte gjør at våre deltakere fra ulike bransjer har lært arbeidsrelaterte ord og uttrykk på en veldig effektiv måte.

Ellen Seljestokken
Andrespråkslærer

Den viktigste grunnen til å kjøpe KLAR app, er fordi læremidlene er intuitive og nivådifferensiert, og dette trenger de flerspråklige elevene.

Fordeler for deltakerne

KLAR Start Klar gir deltakere oversikt og innsikt i utdanning og arbeidsliv, kompetanser, regler og normer i Norge. Slik blir det enklere for dem å komme tidlige i gang med planlegging av eget yrkesliv i Norge.

Deltakere kan bruke bilder, morsmålsoversettelser, lydopplesning og enkle forklaringer på norsk, til å kartlegge sine forkunnskaper, kompetanse, erfaringer og interesser.

Fordeler for integreringsveilederne

KLAR Start vil gi integreringsveildere et opplærings-verktøy som gir enkle og gode forklaringer på viktige emner i introduksjonsprogrammet. Ved hjelp av appen vil veiledere enklere kunne forklare ulike problemstillinger knyttet til norsk samfunnsliv og sikre en bedre overgang fra introduksjonskurs til yrkesliv.

Klar Start hjelper veiledere til å gi en mer fleksibel og tilgjengelig opplæring uten å måtte sette av ekstra personalressurser. Videre vil veiledere bidra til en økt digital kunnskap blant deltakerne og slik gjøre dem mer selvstendige i møte med norsk skole og arbeidsliv.

Smart og effektiv norskopplæring med KLAR

 • Læremidler som er enkle og intuitive å ta i bruk.
 • Pedagogisk kvalitetssikrede læringsressurser til opplæring av norsk fagspråk i arbeidslivet.
 • Fokus på fagspråket.
 • Opplæring og support ved kjøpe av KLAR-produkter.
 • Tilrettelagte læringsressurer.
 • Digital ressurs for elever med morsmålsstøtte. Brukerstøtte via tlf og e-post.
 • Læringsressursene er testet av over 200 elever, studenter og lærere.
 • Design, innhold og teknologi er tilpasset de kravene som finnes i arbeidslivet.
 • KLAR har fokus på fagspråket som bedriftseiere etterspør
 • KLAR kobler skole og bedrift tettere sammen og er slik innovativ og viktig.
 • KLAR-serien har som mål å lære deg norsk gjennom fagspråket.