KLAR BEDRIFT

KLAR app er et digitalt verktøy de ansatte kan bruke som en naturlig del av arbeidsdagen for å lære seg fagspråket de trenger på arbeidsplassen.

KLAR kompetanse har utviklet et verktøy for språkopplæring i fagord og uttrykk for flerspråklige ansatte. Gjennom KLAR app har vi utviklet en ny type språkopplæring av norsk med fokus på fagspråk som er spesifikk, tilpassa og målretta.

Norsk arbeidsliv mangler over 60.000 fagarbeidere, og det er blitt vedtatt nye, strenge språkkrav som krever bedre språkkompetanse. Ute i bedriftene oppstår språkbarrierer mellom de norske og de flerspråklige ansatte, som kan føre til nedsatt effektivitet og økt sjanse for sjanse for uønska hendelser og ulykker.

KLAR app kan bidra til å fjerne språkbarrierer og bedre kommunikasjonen mellom de ansatte på gulvet, samt redusere risikoen for ulykker på arbeidsplassen.

KLAR app

KLAR app er en enkel, oversiktlig og intuitive læringsressurs som er tilpasset fremtidens skole og arbeidsliv. Med KLAR app har vi gjort det som er komplisert enkelt, og læring kan skje hvor som helst og når som helst.

Innholdet er valgt ut på bakgrunn av faglige vurderinger og kompetanse i hvordan språk læres og hvilke språkkrav som gjelder. Vi har utviklet innholdet i samarbeid med flere bedrifter og fagfolk som vet hva som kreves i jobben. KLAR app gir en kvalitetssikret oversikt over hva en må kunne av fagspråk for å kunne gjøre jobben på en forsvarlig og god måte.

Fokus på fagspråk

KLAR app inneholder de grunnleggende ord og uttrykkene du trenger i skole og arbeidsliv.

Morsmålsstøtte

KLAR app tilbyr morsmålsstøtte på foreløpig seks morsmål: engelsk, polsk, litauisk, somali, tigrinja og arabisk.

Lydstøtte på norsk

KLAR app har lydsstøtte på norsk slik at du får støtte til forståelse i lydopplesning og du kan øve på uttale.

KLAR app er tilgjengelig
med feideinnlogging.

Legg til egne ord

KLAR app gir deg mulighet til å legge til egne ord og bygge din egen praksisordbok. Du får en strategi for å fortsette læringen på egen hånd.

Spill og drill

KLAR app har en enkel spillfunksjon hvor du enkelt kan øve på ord du må lære deg. Det gjør innlæringen gøy.

Øvelse gjør mester

KLAR app har en funksjon som gjør at du kan merke ord du ikke kan, og på den måten kan du lage egne oversikter over hva du må øve på.

Våre kunder velger KLAR-app

Tor Arne Ulsund Hansen
Industrivernleder hos Aibel

Europa er skrapt for industriarbeidere og vi har utfordringer med å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft.

Svein Ove Vetrhus
Forretnings-
og markedsutvikler
TK Gruppen

En mer tilpasset opplæring, slik som Proxi, vil være nødvendig for å møte nye kvalitetskrav i transportsektoren.

Formann
Aibel verft

Kommunikasjonen med de polske og rumenske arbeiderne våre var så dårlig at jeg måtte lage en ordliste ved hjelp av Google translate.

Hvorfor skal bedrifter velge KLAR app?

 1. Lær bort det fagspråket som din bedrift trenger.
 2. Ansatte kan lære hvor som helst og når som helst.
 3. Enkel og effektiv språklæring som reduserer kostnaden
  av norskopplæring for ansatte.
 4. Reduser risikoen for skader og ulykker som følge av
  dårlig kommunikasjon.
 5. Minoritetsspråklige blir mer inkludert i arbeidsmiljøet i
  bedriften.

Smart og effektiv norskopplæring med KLAR

 • Læremidler som er enkle og intuitive å ta i bruk.
 • Pedagogisk kvalitetssikrede læringsressurser til opplæring av norsk fagspråk i arbeidslivet.
 • Fokus på fagspråket.
 • Opplæring og support ved kjøpe av KLAR-produkter.
 • Tilrettelagte læringsressurer.
 • Digital ressurs for elever med morsmålsstøtte. Brukerstøtte via tlf og e-post.
 • Læringsressursene er testet av over 200 elever, studenter og lærere.
 • Design, innhold og teknologi er tilpasset de kravene som finnes i arbeidslivet.
 • KLAR har fokus på fagspråket som bedriftseiere etterspør
 • KLAR kobler skole og bedrift tettere sammen og er slik innovativ og viktig.
 • KLAR-serien har som mål å lære deg norsk gjennom fagspråket.

Bestill prøvelisens

Fyll ut skjema for bestilling av prøvelisenser til din skole
eller bedrift. Vi tar så kontakt med deg for å sette dere i gang.

  Har skolen din tilgang til Feide?

  Har du lest våre kjøps- og brukervilkår? Trykk her for å lese dem.

  Ønsker du faktura på EHF?


  Prisen gjelder for 12 måneders avtale, og løper fra dagen etter bestilling. Tilgang til de digitale lisenspakkene går automatisk til fornyelse hvert år, frem til en eventuell oppsigelse. Det er to måneders oppsigelsestid.