KLAR start

KLAR start tilbyr en fleksibel digital introduksjon til norsk arbeidsliv.

Gjennom KLAR app og KLAR e-start får lærlinger, flyktninger, innvandrere, arbeidsinnvandrere og flerspråklige voksne med kort botid i Norge, en mer tilpassa, inkluderende og yrkesretta introduksjon til norsk arbeidsliv.

Fleksibel digital introduksjon til norsk arbeidsliv med KLAR start – noe for dere?

 

KLAR start passer for:

 • Lærlinger – opplæringskontor og lærebedrifter
 • NAV
 • Flyktningstjenesten
 • Arbeidsinnvandrere
 • Bedrifter med flerspråklige ansatte

Med KLAR app og KLAR e-start kan man jobbe hvor som helst og når som helst, og på den måten bidra til en mer tilpassa, inkluderende og yrkesretta introduksjon til norsk arbeidsliv.

Hva er KLAR start?

KLAR start er en digital plattform som gir en tilpasset og inkluderende introduksjon til norsk arbeidsliv. Ved hjelp av KLAR app og KLAR e-start får lærlinger, flyktninger, innvandrere, arbeidsinnvandrere og flerspråklige voksne med kort botid i Norge en fleksibel opplæring.

Dette bidrar til å gi dem nødvendige ferdigheter og kunnskap for å lykkes i arbeidslivet på en målrettet måte.

Hvorfor velge KLAR start?

 1. Ansatte kan lære hvor som helst og når som helst.
 2. Fleksibel digital språkstøtte.
 3. Opplæringsansvarlig har tilgang til egen veiledningsmodul.
 4. Flerspråklige blir mer inkludert i arbeidsmiljøet i
  bedriften.
 5. Systematisk og tilpassa introduksjon av norsk arbeidsliv i kombinasjon med digital språkstøtte i innlæringen av norsk fagspråk.

Priser KLAR start