KLAR ressursbank

KLAR ressursbank er en samling nettressurser for å undervisning og læring av norsk fagspråk. Kom i gang med KLAR app til byr tips og forslag til hvordan du kan komme i gang med KLAR app.

Du finner fiks ferdige undervisningsopplegg som som er yrkesretta og tilpasset ulike faglige nivå. Oppgavene kan brukes både for å tilpasse og variere undervisningen.

Skole

KLAR app og KLAR ressursbank bidrar til å legge til rette for en mer tilpasset, inkluderende og faglig spisset undervisning innen yrkesfaglige utdanningsprogram. I KLAR ressursbank finner du følgende ressurser til skolen: 

 • Kom i gang med KLAR app
 • Oppgaver til KLAR app
 • Fiks ferdige undervisningsopplegg som er yrkesretta

Lærling

KLAR app og KLAR ressursbank bidrar til å legge til rette for en mer tilpasset, inkluderende og faglig spisset undervisning innen yrkesfaglige utdanningsprogram. I KLAR ressursbank finner du følgende ressurser til lærlinger: 

 • Kom i gang med KLAR app
 • Oppgaver til KLAR app
 • Fiks ferdige undervisningsopplegg som er yrkesretta
 • Veiledere til hvordan du kan drive språkstøtte sammen med lærlinger

Opplæring for voksne

KLAR app og KLAR ressursbank bidrar til å legge til rette for en mer tilpasset, inkluderende og faglig spisset undervisning innen yrkesfaglige utdanningsprogram. I KLAR ressursbank finner du følgende ressurser til opplæring for voksne: 

 • Kom i gang med KLAR app
 • Oppgaver til KLAR app
 • Fiks ferdige undervisningsopplegg som er yrkesretta
 • Veiledere til hvordan du kan drive språkstøtte sammen med flerspråklige voksne

Bedrift

KLAR app og KLAR ressursbank bidrar til å legge til rette for en mer tilpasset, inkluderende og faglig spisset undervisning innen yrkesfaglige utdanningsprogram. I KLAR ressursbank finner du følgende ressurser til bedrifter: 

 • Kom i gang med KLAR app
 • Oppgaver til KLAR app
 • Fiks ferdige undervisningsopplegg som er yrkesretta
 • Veiledere til hvordan du kan drive språkstøtte sammen med ansatte i din bedrift

Flyktning

KLAR app og KLAR ressursbank bidrar til å legge til rette for en mer tilpasset, inkluderende og faglig spisset undervisning innen yrkesfaglige utdanningsprogram. I KLAR ressursbank finner du følgende ressurser til flyktninger: 

 • Kom i gang med KLAR app
 • Oppgaver til KLAR app
 • Fiks ferdige undervisningsopplegg som er yrkesretta
 • Veiledere til hvordan du kan drive språkstøtte sammen med flyktninger