KLAR kurs

Vår erfaring er at skoler hvor hele personalet deltar på KLAR kurs, og med implementering av KLAR app, følger opp elever bedre og jobber mer systematisk.

Fagspråk er vanskelig!

Vi tilbyr et kurs som tar for seg hvorfor fagspråk er så utfordrende å lære for flerspråklige elever og lærlinger (og mange andre også). 

KLAR kurs bidrar til kompetanseheving for alle ansatte i kollegiet. Vi har fokus på følgende tema:

 • Situasjonsbeskrivelse av oppfølging av minoritetsspråklige elever i skolen i dag
 • Behovet for tilpasset opplæring
 • Hvilke elever har behov for tilpasset opplæring?
 • Organisering og samarbeid
 • Innlæring av norsk gjennom fagspråket

KLAR kurs

KLAR kurs kan gjennomføres både nettbasert og fysisk. Vi tilpasser kurset etter deres behov. Vi tilbyr følgende i vår kurspakke:

 • Foredrag med KLAR kompetanse:

  «Tilpasset opplæring i fagspråk på yrkesfag for økt gjennomføring og bestått»

 • Introduksjon av KLAR-serien
 • Implementering av KLAR app
 • Pedagogiske tips og triks til hvordan man kan jobbe med tilrettelagt opplæring av fagspråk
5.000,-

eks mva

KLAR verdiløfte

KLAR app vært i bruk over hele landet i litt over ett års tid, og vi har innhentet erfaringer fra alle våre brukere. Vi har sammenfattet disse erfaringen i vårt eget verdiløfte:

 • KLAR app gir elevene en bedre skolehverdag med økt inkludering, mestring og motivasjon ​

 • Lærerne har med gjennom KLAR app fått et felles verktøy som gjør det enklere å samarbeide på tvers av fag

 • Bedre organiseringen av tilpasset opplæring og mer systematisk arbeid av opplæring i norsk fagspråk
 • Brukerne er tidligere og bedre forberedt til arbeidspraksis

 

Vårt hovedmål er at KLAR app skal bidra til å øke antall fullført og bestått på yrkesfag, og at flere klarer å ta fagbrev.

KLAR kurs skreddersydd

KLAR kurs skreddersyr kurs etter deres ønske. Dere kan sette sammen følgende moduler:

 • Foredrag med KLAR kompetanse

  «Tilpasset opplæring i fagspråk på yrkesfag for økt gjennomføring og bestått»

   

 • Work shop KLAR-serien
 • Oppfølgingsforedrag/work shop
 • Implementering av KLAR app
 • Pedagogiske tips til å ta i bruk KLAR-serien

 • Tilgang til KLAR ressursbank

 • KLAR app lisenser eksludert/inkludert i pakken

Ta kontakt for pristilbud