RESSURSBANK

I KLAR ressursbank er en samling nettressurser for å undervisning og læring av norsk fagspråk. I KLAR ressursbank finner du tips til hvordan bruke KLAR praksisordbok og KLAR app, eksempler på enkle oppgaver og maler til bruk i din undervisning.