OPPLÆRING FOR VOKSNE

Her finner du fiks-ferdige opplegg og veiledere til hvordan du kan komme i gang med KLAR app, samt jobbe med yrkesretta norskopplæring.